Toneelkring de Vondeling Torhout

Update Corona

Het zal even wennen worden deze winter: geen repetities, geen decorbouw, geen voorstellingen en geen gezonde toneelstress. Ondertussen is het bestuur niet bij de pakken blijven zitten. Via de (vernieuwde) website zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van wat er ondertussen allemaal achter de schermen gebeurt. En dat is heel wat!

In 2022 bestaan we immers 50 jaar en dit willen we op passende wijze vieren. We zijn dan ook heel druk in de weer met het grasduinen in ons rijk archief, krantenknipsels, fotomateriaal en zo veel meer. Houd de Krant van West-Vlaanderen in de gaten:  er verscheen hierover een uitgebreid artikel in de editie van 23/10. Heeft u zelf nog oude foto’s of interessant materiaal uit vervlogen tijden, aarzel niet om iemand van het bestuur te contacteren. De verzamelde collectie is ondertussen indrukwekkend.

Omdat wij binnenkort onze ledenlijst moeten doorgeven aan “Opendoek” vragen wij u vriendelijk om ook dit jaar uw lidmaatschap te verlengen. Volwassenen (+25 jaar) betalen 17 EUR, voor jongeren is dit slechts 10 EUR. Zo blijf je lid van Opendoek (met tal van kortingen en ontvangst van het tijdschrift van Opendoek) en ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten van onze kring. Je geniet ook van kortingen op onze activiteiten die we zo snel mogelijk hopen te kunnen hervatten. Wees er maar zeker van: zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we er een ferme lap op geven !

Niet alleen de overheid zorgt voor steunmaatregelen in deze moeilijke coronatijden. Ook het bestuur van De Vondeling doet zijn duit in het zakje. In ruil voor uw trouwe steun aan onze toneelvereniging schenken wij aan alle betalende leden een TORHOUTBON ter waarde van 10 EUR. Deze bon kan gebruikt worden in tal van Torhoutse handelszaken. Je kan ze allemaal terug vinden op de website www.torhoutbon.be.

Schrijf dus als de bliksem je lidgeld over op onze rekening BE24 7381 1426 7638 van vzw Toneelkring De Vondeling met vermelding “lidgeld 2020-2021” en dit bij voorkeur voor 15 november 2020. We bezorgen je dan zo vlug mogelijk de TORHOUTBON van 10 EUR.

Wij danken u alvast om ook in deze moeilijke tijden onze toneelvereniging te blijven steunen en kijken samen met U uit naar het “normale leven” waarin we opnieuw onze passie voor toneel en theater met elkaar kunnen delen.

Hou het ondertussen veilig en gezond en veel succes met alles wat u onderneemt in deze bizarre tijden. Samen krijgen wij het virus klein en laten we de toneelmicrobe terug op ons los !

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur.

   © RPQ solutions 2020